Velkommen til VIKING VENTILASJON AS
Ren luft har etter hvert blitt en knapphet i store deler av vår hverdag. Vi utsettes for forskjellige typer forurensing i vårt dagligliv, enten det er på skole, i hjemmet eller på arbeidsplassen. VIKING VENTILASJON AS i samarbeid med ledende leverandører ta hånd om ditt innemiljø. Viking Ventilasjon AS leverer komplette ventilasjonsanlegg til Bolig, Næring og spesialsert i storkjøkken ventilasjon. Vi utfører også service og rehabilitering. Vi prosjekterer, installerer og utfører service og reparasjoner på ventilasjonsanlegg, det å sørge for at ventilasjonsanlegget er i drift til riktige tider av døgnet og er justert for riktige temperaturer vil kunne gi deg som kunde store besparelser i form av reduserte strømregninger. Viking Ventilasjon AS betjener i hovedsak kunder i Oslo, men gjennomfører også prosjekter ellers rundt om i Norge.

Tjenester

Storkjøkkenventilasjon

Boligventilasjon

Ventilasjon
næringsbygg

Rehabilitering av ventilasjon

Service og vedlikeholdsavtaler